D. Головного мозку

E. Вінцеві

79. Клінічна картина кардіосклерозу складається з таких синдромів:

A. Коронарної недостатності

B. Порушення скоротливої функції міокарда

C. Порушення ритму і провідності

D. Больового

E. Усіх вище згаданих

80. На якому етапі медсестринського процесу проводиться медсестринська діагностика:

A. ІІ

B. І

C. ІІІ

D. IV

E. V

81. Проблеми, які можуть розвинутись у пацієнта, як ускладнення, називаються:

A. Потенційними

B. Фізіологічними

C. Пріоритетними

D. Дійсними

E. Психологічними

82. Хто має бути координатором дій при реалізації плану сестринських втручань?

A. Медична сестра

B. Пацієнт

C. Родичі пацієнта

D. Лікар

E. Консультант

83. На якому етапі медсестринського процесу медична сестра визначає ефективність навчання пацієнта самодогляду?

A. Оцінка ефективності сестринського догляду

B. Первинна оцінка стану пацієнта

C. Медсестринська діагностика

D. Впровадження плану в дію

E. Планування

84. Під час патронажу пацієнт поскаржився медичній сестрі на безсоння, погане самопочуття. До якого рівня ієрархії людських потреб (за А.Маслоу) відноситься проблема пацієнта?

A. Другого

B. Третього

C. Четвертого

D. П’ятого

E. Першого

85. Метод організації і виконання систематичного догляду за пацієнтом, спрямований на задоволення фізичних, психологічних і соціальних потреб людини, сім’ї і суспільства це:

A. Сестринська справа

B. Медсестринство

C. Сестринський процес

D. Диспансеризація

E. Профілактика

86. При обстежені пацієнта медична сестра виявила проблеми пацієнта, які вона документує у:

A. Сестринській історії здоров’я

B. Журналі реєстрації хворих

C. Температурному листку

D. Направленні на лабораторне дослідження

E. Історії хвороби

87. У пацієнта спостерігається порушення режиму сну, що підтверджується роздратованістю, швидкою втомлюваністю, загальмованістю. Який рівень потреб людини (за А. Маслоу) порушений у пацієнта?

A. Потреба у безпеці

B. Фізіологічні потреби

C. Соціальні потреби

D. Потреба самовираження

E. Потреба в самоповазі і повазі людей, що оточують

88. У ревматологічне відділення поступив пацієнт з деформуючим остеоартрозом. Вирішенням яких проблем буде займатися медична сестра?

A. Головний біль, порушення сну

B. Спрага, порушення ковтання

C. Шум у вухах, зниження зору

D. Біль у суглобах, обмеження рухів

E. Набряки, пролежні

89. Застосовуючи медсестринський процес, медична сестра на другому етапі:


9572846357308529.html
9572883313340267.html

9572846357308529.html
9572883313340267.html
    PR.RU™