Розрахунок площі поверхні нагріву третього корпусу ВУ

Вихідні дані:

1) концентрація соку початкова: СРп=37,9%;

2) температура нагрівної: tгр=122.4 оС;

3) температура вторинної пари: tвт=113 оС;

4) витрата соку S = 44,6 %;

5) кількість випареної вологи W = 13,2 %;

6) довжина кип'ятильної труби: L= 8800мм;

7) діаметр кип'ятильної труби: Æ33´1,5 мм;

8) товщина стінки кип'ятильної труби: δст=1,5 мм;

9) матеріал труб – нержавіюча сталь Х18Н10Т.

Перед початком розрахунку визначаємо теплофізичні властивості (ТФВ) конденсату та соку за середньої концентрації та температури на киплячій ділянці труби.

ТФВ конденсату визначаємо з таблиць термодинамічних властивостей води та водяної пари для температури, що на 3…4 оС нижча за температуру насичення пари.

Для t= 118 oС:

λ= 0,6855 Вт/(м К );

ν= 0,262 10-6 м2/с;

ρ= 947 кг/м3;

r=2216,4 кДж/( кг К);

ТФВ соку для середньої концентрації(СРср=(37,9 + 53,9)/2=45,8%)та температури 113оС становлять:

λs = 0,535 Вт/(м К);

ρs= 1128 кг/м3;

νs = 0,6´10-6 м2/с;

ρ2= 0,915 кг/м3;

Задаємо тепловий потік: q = 11 кВт/м2 і виконуємо розрахунок , Розрахунковий тепловий потік відрізняється від заданого в межах допустимого 1%.

Стандартний типорозмір ВА-1000м2

Виконуємо уточнений Dtk підставляючи стандартний типорозмір ВА

Dtk =7,64


9570602565867381.html
9570658132542345.html

9570602565867381.html
9570658132542345.html
    PR.RU™